Mange der leder efter informationer om plastikkirurgi har været involveret i et uheld, hvor de ønsker udseendet genetableret.
Her kan der opstå mange spørgsmål omkring betaling og derfor har vi lavet denne lille artikel om erstatning efter trafikuheld.

Hvad er dine muligheder for erstatning hvis du har været impliceret i en trafikulykke. Det kan hurtigt virke meget uoverskueligt, der er mange love, paragraffer og retningslinjer som skal holdes og følges, og dermed kan det være en svær sag at gennemskue for os helt almindelige mennesker som ikke er uddannet inde for forsikringsbranchen eller er uddannet advokat. På denne side kan du læse lidt om de erstatningsmuligheder der er når du har været med i en trafikulykke.

 

Har du egentlig ret til erstatning efter din trafikulykke, ja det har du som udgangspunkt, fra modpartens ansvarsforsikring. Det er lovpligtigt og man skal have en ansvarsforsikring på sin bil i Danmark, hvis der er flere indblandet i trafikulykken kan man altid søge erstatning ved den modkørerende ansvarsforsikring. Er du ude for en trafikulykke som er en solo ulykke, det vil sige det kun er dig og det var dig der var føreren af bilen og er der ingen andre skadevoldere end dig selv, her kan du ikke kræve erstatning fra din ansvarsforsikring, men alligevel kan du være berettet til erstatning via din ulykkesforsikring. Hvis det viser sig at du er ude for en trafikulykke hvor skadevolderen ikke kendes og ej heller har betalt sin forsikring, det kunne være modparten var en flugtbilist og desværre ikke har en ansvarsforsikring, kan du dog kræve erstatning alligevel ved at søge DFIM – som står for Dansk forening for international motorkøretøjsforsikring. Er du dermed selv skyld “egen skyld” i din trafikulykke fordi du eventuelt ikke har overholdt færdselsreglerne og selv er skyld i ulykken så er det din ansvarsforsikring der dækker dig.
Hvis du har været indblandet en trafikulykke og har fået personskader, kan du have forskellige krav på erstatninger og godtgørelser. du har krav på svie og smerte godtgørelse, hvis du har måtte melde dig syg fra dit arbejde, her kan du få et hvis beløb om dagen du er syg, du kan bede om de bliver udbetalt til en gang om måneden, eller du kan vente med at få dem til senere hen i forløbet, det er noget du skal aftale med forsikringsselskabet.

Har du været så uheldig at du har pådraget dig varigt mén ved trafikulykken, kan du få godtgørelse hvis skaden har givet dig varigt mén og du evt. skal leve på medicin resten af dine dage og du eventuelt skulle have fået kroniske smerter, eller have mistet et ben eller en arm osv. . Man skal have et varigt mén på minimum 5 procent hvis du skal kunne kræve erstatning. Har du efter din trafikulykke med personskader brug for medicin, behandling f.eks. fysioterapeut, eller kørsel pga. skaden dvs. har du nogen form for helbredelsesudgifter, så kan du få dit forsikrigsselskab til at dække dem, ring og tage en snak med dem, hvad du har brug for.

Så er der tabt arbejdsfortjeneste, det er hvis du er syg selvfølgelig kun pga. skaden og derfor ikke har mulighed for at få din normale løn, så kan du søge dit forsikringsselskab om at få dine udgifter dækket. Erhvervsevnetab er der også noget der hedder, her kan du få erstatning for tab af din erhvervsevne, det vil sige hvis du ikke kan arbejde som du gjorde før du var impliceret i en trafikulykke, når du skal have erstatning for dette, vil der som udgangspunkt blive set på den løn du havde inden skaden skete. Sidst men ikke mindst kan man kræve erstatning i forbindelse med dødsfald, det sker desværre at i trafikulykker at der kan være en person der omkommer, hvis du er barn eller ægtefælle til en person der omkommer i trafikulykken som er omkommet ved skadens omfang, kan du få erstatning i et overgangsbeløb og eller forsørgertabserstatning, dette vil en advokat eller forsikringsselskabet fortælle dig om hvis det er det tragiske tilfælde du står i.
Hvis du vil vide mere kan du kontakte en advokat eller dit forsikringsselskab, som vil forklare og fortælle dig om alt hvad du har brug for at høre. Husk der er ingen dumme spørgsmål, en forsikringssags verden er en jungle og uanset hvad har du krav på at vide hvad lovgivningen siger om trafikulykke og personskade, ellers er det en god ide at undersøge internettet, hvor man kan få og finde en masse inspiration om hvordan man skal gøre og hvad man skal forholde sig til.
Læs f.eks. her om sagsforløbet ved erstatning og trafikulykker
En anden rigtig vigtig ting når du har været ude for et trafikuheld er at skaffe dig vidner, alle der er ved siden ar eller i nærheden af trafikulykken kan blive vigtige personer i dit videre forløb med forsikringsselskaberne, det er vigtigt du får dit vidne om der er en eller flere, men jo flere jo bedre, få deres fulde navn, deres adresse og telefon numre, du kan bede dem på skadesstedet at skrive og beskrive trafikulykken som de har set og oplevet, eller hvis de vil vente til de kommer hjem er det også okay, det er bare vigtigt dit vidne eller vidner beskriver trafikuheldet og situationen sammen dag, da det ligger frisk i deres hukommelse, hvis der derimod går flere dage eller uger inde de får det skrevet vil der måske gå nogle vigtige informationer tabt. Spørg vidnerne pænt om de vil hjælpe dig med dette, det vil de fleste og det er en stort hjælp til dig når du skal i gang med din forsikringssag.