Læger uden grænser

Vores primære mål hos Læger Uden Grænser er at være effektive, og anvende vores midler til nødhjælp, og ikke administration. På denne måde når nødhjælpen ud til flest mulige mennesker, og vi kan give livskvalitet til større områder. Vi yder en professionel hjælp ved at udsende uddannede læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, hvilket kræver midler til medicin, telte, vand, mad og andre fornødenheder. Du kan støtte vores arbejde på mange måder, men inden du vælger hvordan, vil vi gerne vise dig, hvor din støtte til Læger Uden Grænser går hen, og hvordan vi anvender dine penge.

På vores diagram kan du se, at 71% går til medicinske indsatser, 7% går til projektstyring, 2% til information mm., 1% til forskning mm., 14 % til fundraising og 5% til administration.
De medicinske indsatser indbefatter de projekter der har brug for ernæringsprogrammer for børn og voksne, vaccinationer og hiv/aids projekter. Projektstyringens midler er penge til de støttefunktioner, som vi har brug for, for at kunne udføre vores arbejde. Dette kan være en logistisk koordinator i et land, hvor dette er nødvendigt eller en medicinsk specialist på en område, hvor vi endnu ikke har meget erfaring endnu. De penge, som vi indsamler til information og fortalervirksomhed går til oplysning.

Hvor kommer støtte og midler fra?

Vi bruger meget tid på at beskrive vores patienter og presse regeringerne for en forbedring af de nødstedtes forhold i forskellige lande. Vores arbejde er ikke blot at lappe dem der er kommet til skade, men også arbejdet for mere permanente løsninger med hjælp til selvhjælp for regeringerne.
Vores forskningsmodul er ret lille, på 1% lige nu, men pengene til dette går til forskning i for eksempel malaria, som er en sygdom der kræver opmærksomhed og nye behandlingsformer for at vi kan klare udviklingen. 5% på administration er holdt meget småt, da vi jo ønsker at pengene skal gå til dem der har brug for hjælp. Selvom det kan være svært at forstå, er administration ikke gratis. Der ligger enorme mængder arbejde forud for en mission og forud for indkøbet af medicin og materialer til katastrofe ramte områder. Vores fundraising koster penge, og det som tidligere beskrevet, for at holde os fri fra afhængigheden af politiske organisationer.
Mange nødhjælpsorganisationer bruger mange penge på administrationen, men vi forsøger at holde det på et minimum for at flest mulige penge kan gå til medicinsk hjælp.

Vi er enormt omkostningsbevidste og har et hold med både frivillige og lønnede. Vores lønpolitik hos Læger Uden Grænser er lagt således, at den ligger i den lave ende af, hvad medarbejdere hos nødhjælpsorganisationer får. Dette sikrer på samme tid, at de medarbejdere vi har hos Læger Uden Grænser er dedikerede og motiverede mennesker, der brænder for vores sag og gør vores sag til deres sag.
Fundraising er ikke gratis, og porto, annoncer og kampagner koster penge at køre – også selvom det er til at samle penge ind. Vores fundraising er nøglen til en god og effektiv nødhjælp idet vi ikke kan hjælpe folk uden penge.
Vi betaler vores udsendte læger og sygeplejersker den samme løn uanset erfaring. Man kan være uddannet læge, og have mange års erfaring bag sig, eller nyuddannet administrator uden videre erfaring, og stadig begge få 8195,- om måneden. Dette gælder dog ikke lønnen for vores udsendte, som stiger for hver gang de er udsendt og samler sig mere erfaring. Vi har en udsendt fra Danmark der får 19455,- som udsendt i skrivende stund, hvilket er det højeste endnu betalt her fra.
Man behøver ikke være udsendt for at få en ordentlig løn, og i Danmark har vi 24 lønnede kontormedarbejdere som holder regnskab med vores udgifter og indtægter hos Læger Uden Grænser og sørger for at samle penge ind, informere rundt omkring om vores arbejde samt rekruttere læger, sygeplejersker og andet personale til vores projekter.

Lønnen hos læger uden grænser

Alle medarbejdere – lige fra direktøren til den nye administrationsmedarbejder – får det der svarer til den lavest betalte fjerdedel sammenlignet med andre nødhjælpsorganisationer i samme liga. Vores direktør får omkring 54.000,- i måneden og pension oveni.
Vi har en gennemsigtig økonomipolitik, idet vi ikke ønsker at vores medlemmer eller dem der støtter os skal føle, at de ikke ved, hvor pengene de indbetaler til os går hen. Vi offentliggør altid vores regnskaber her på hjemmesiden, så dem der har lyst kan følge med og se, hvordan midlerne fordeler sig i Læger Uden Grænser. Ydermere, lægger vi ikke skjul på hvilken løn de forskellige stillinger får, så der ingen hemmelige sager er at gætte på for hverken medarbejdere eller folk der støtter os økonomisk.
Det er klart, at vi ønsker at have så lave lønudgifter som muligt hos Læger Uden Grænser, men det er også et faktum at det koster at leve i Danmark, så folk er nødt til at have nok til at opretholde en god livskvalitet og samtidig opretholde motivationen for jobbet hos os. At have job hos os i Læger Uden Grænser skal være en rar ting, som man er glad for at møde op til dagligt – også selvom lønnen ikke er blandt de højeste. Vi brænder alle for den samme sag hos MSF.